dtelektronik.sk

 

 

0907 244 337

Uto, Štv a Pia - 10:00 do 14:30

DETEKTORY PLYNOV, DYMU

Úvod ZABEZPEČOVACIA TECHNIKADETEKTORY PLYNOV, DYMU
Zobrazené produkty 1 - 18 z celkových 52
Zobraziť stranu: 1 2 3 »

Detektor oxidu uhoľnatého KIDDE 10SCO 2 v 1

Detektor oxidu uhoľnatého KIDDE 10SCO 2 v 1
Detektor oxidu uhoľnatého KIDDE 10SCO 2 v 1
Kombinovaný hlásič požiaru a oxidu uhoľnatého (CO) - Model Kidde 10SCO
Kidde 10SCO je batériovo napájané kombinované zariadenie pre hlásenie požiaru, dymu a smrteľného nebezpečenstva v podobe oxidu uhoľnatého (CO) v jednom zariadení, ponúkajúce dvojitú ochranu pre maximálny komfort bezpečia.
Kidde 10SCO má unikátny systém hlasového varovania, ktorý vám pomôže určiť, ktoré nebezpečenstvo bolo práve zistené - poplach oznamuje:
"WARNING CARBON monoxide!" ( "VAROVANIE! OXID UHOĽNATÝ!") Alebo "FIRE FIRE" ( "POŽIAR !, POŽIAR!").

Systém hlasového varovania, tiež upozorní užívateľa, prejde ak hlásič do režimu prechodného utíšenie hlásiča, ak je pamäťou najvyššie namerané hodnoty hlásiče zaznamenaná nežiaduce hladina CO alebo v prípade, že sa zníži kapacita napájacej batérie.

Vďaka 10 ročnej životnosti elektrochemického senzora druhej generácie a najmodernejšiemu fotoelektrickému senzoru poskytuje Kidde 10SCO záruku 10 rokov a až o 80% dlhšiu životnosť a tým aj ochranu než je tomu v súčasnosti u mnohých iných ponúkaných hlásičov a detektorov.

schválenie
Kidde 10SCO - Kombinovaný hlásič je nezávisle testovaný ako vyhovujúce všetkým európskym štandardom samozrejmosťou je ako certifikát CE, norme EN50291-1: 2010 (elektrické zariadenia na detekciu oxidu uhoľnatého v obytných priestoroch) tak schválenie podľa STN, EN 14604: 2005 (autonómne hlásiče dymu) a CPD. Určený pre montáže do novostavieb podľa vyhlášky 23/2008 Zb. Vyhláška o technických podmienkach požiarnej ochrany stavieb.

Zariadenie je tak vhodné pre umiestnenie vo všetkých obytných priestoroch.

Kombinovaný hlásič je vybavený multifunkčným tlačidlom Test / Reset / Hush, ktoré je schopné:
a) overovanie správneho fungovania zariadenia,
b) slúži na vyvolanie udalosti týkajúce sa dymu alebo najvyššej nameranej úrovne CO zistené od okamihu, resetu pamäte zariadenia,
c) umožňuje dočasnú deaktiváciu obvodov hlásiče po dobu približne 10 minút.

Stav senzorov, batérie a vnútorných obvodov je monitorovaný systémom automatického ovládacieho zariadenia účinnosti. V prípade zistenia poruchy vydá hlásič jedno pípnutie v pravidelne sa opakujúcim intervale 30 sekúnd na znamenie, že má poruchu. Batériové napájanie umožňuje umiestnenie zariadení v optimálnej pozícii.
Súčasťou zariadenia je montážna konzola navrhnutá pre upevnenie zariadenia na strop alebo stenu.
Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn, bez chuti a zápachu, ktorý vzniká pri zlom spaľovaní fosílnych palív, ako je uhlie, ropa, zemný plyn, LPG, uhlie a drevo. Môže byť tiež produkovaný zle udržiavanými alebo pokazenými palivo spaľujúcimi spotrebičmi určenými na vykurovanie v domácnostiach, ako sú napríklad: kotly, plynové spotrebiče, karmy, grily, zanesené komíny, ventilačné systémy alebo poškodené potrubie určené na odvod spalín.
Medzi časté príznaky otravy CO patria bolesti hlavy, nevoľnosť, únava či bolesť svalov - tieto však môžu byť ľahko zameniteľné s diagnózou chrípky. Je preto dôležité chrániť svoju rodinu a domov detektory oxidu uhoľnatého.

výhody zariadení
2 hlásiča v 1 kompaktne riešenom zariadení
Elektrochemická technológia Kidde pre detekciu CO
Fotoelektrické (optická) technológia Kidde pre detekciu dymu
O 80% dlhšiu životnosť v porovnaní s bežnými hlásičmi a detektory
Hlasný alarm signalizácia o sile 85dB
Unikátny systém hlasového varovania
Funkcia Test / Reset
Funkcia Peak / Level
funkcia Hush
batériové napájanie
Inštalácia na stenu, alebo strop
Signalizácia konca životnosti zariadenia
Nízke náklady na prevádzku, malé rozmery a hmotnosť
Jednoduchá montáž a manipulácia
10 rokov záruka na zariadenia
Technické parametre výrobku
Technológia senzora:
CO: Elektrochemická technológia Kidde - patent, patrí medzi najpresnejšie technológie na svete.
Požiar: Fotoelektrická technológia Kidde - patent, patrí medzi najmodernejšie technológie na svete.
Zdroj: DC, 1x alkalická batéria 9V (je súčasťou balenia).
Spôsob montáže: Na strop či stenu.

signalizácia
Prekročenie prípustnej koncentrácie CO: Akustický alarm 85 dB plus sled 4 krátkych výstražných pípnutia, po ktorých nasleduje hlasovej varovanie "WARNING CARBON monoxide!" ( "VAROVANIE! OXID UHOĽNATÝ!") Po štyroch minútach sa toto upozornenie opakuje raz za minútu, kým sa hlásič znovu neresetuje, alebo kým nie je oxid uhoľnatý eliminovaný. Červená LED signálka bliká v režime hlasového varovanie hlásiča.

Detekcia požiaru: V prípade požiaru zaznie akustický alarm 85 dB plus 3 dlhé výstražné pípnutie, po ktorých nasleduje hlasovej varovanie "FIRE !, FIRE!" ( "POŽIAR !, POŽIAR!") Tento sled sa opakuje, kým dym nezmizne.
Červená signálka LED bliká v režime hlasového varovanie hlásiča.
Oznámenie konca životnosti: Po desiatich (10) rokoch od uvedenia do prevádzky začne hlásič pípať v intervale 30 sekúnd.
Indikácia nízkeho stavu batérie: Červená LED signálka bude blikať každých 60 sekúnd a hlásič raz "pípne" s následným hlasovým upozornením "LOW BATTERY" ( "slabá batéria").
Funkcia Test / Reset: Tlačidlo kontroly, údržby zariadení. Po jeho stlačení riadiaca jednotka vykonáva test zariadenia.
Funkcia Peak / Level: Vyvolanie udalosti týkajúce sa dymu alebo najvyššej nameranej úrovne CO zistené od okamihu, resetu pamäte zariadenia.
Funkcia Hush:
62,26 €
s DPH

Detektor oxidu uhoľnatého KIDDE 10LLDCO

Detektor oxidu uhoľnatého KIDDE 10LLDCO
Detektor oxidu uhoľnatého KIDDE 10LLDCO
Detektor oxidu uhelnatého - Měřící zařízení - Model Kidde 10LLDCO
Nové hi-tech řešení z kategorie měřících zařízení oxidu uhelnatého s prvním elektrochemickým senzorem druhé generace, de-ionizovaným vodním elektrolytem, který provádí testování každou vteřinu na smrtelné nebezpečí v podobě oxidu uhelnatého (CO) s LCD displejem, který zobrazuje aktuální úroveň koncentrace v monitorovaném prostoru a integrovaným lithiovým napájecím zdrojem převyšující 10 letý provoz zařízení a zárukou 10 let jak na zařízení, tak na bateriový lithiový napájecí zdroj. Indikace jsou zobrazeny v rozmezí 0 až 999PPM *
Druhá generace detektoru oxidu uhelnatého s konformní vrstvou NANOWAX chránící elektroniku zařízení i ve velmi vlhkých prostředích.

Zařízení je tak vhodné pro umístění nebo instalace například do koupelen s karmou, plynovým kotlem, kotelen a podobně.

Zařízení provádí opakovaná měření každou vteřinu. Překročení maximální úrovně výskytu oxidu uhelnatého je opticky indikováno (červenou LED diodou) a akustickým alarmem (hlasitě pulsujícím o síle signálu 85 dB).
Měřící zařízení oxidu uhelnatého je vybaveno tlačítky Test / Reset, které je schopno ověřování správného fungování zařízení a Peak /Level, které slouží k zobrazení nejvyšší naměřené úrovně oxidu uhelnatého zjištěné od okamžiku, resetu paměti zařízení.

Novou funkcí tohoto nejnovějšího detektoru oxidu uhelnatého z produkce výrobce Kidde je LED indikátor, který v případě poruchy nebo nízké kapacity bateriového zdroje žlutě bliká a tak doplňuje odpovídající grafickou informaci zobrazenou na LCD panelu doprovázenou varovným akustický signálem a speciální zámek, jehož cílem je zabránění odstranění zařízení instalovaného na stěnu dětmi nebo nepovolanými osobami.
Bateriové napájení umožňuje umístění zařízení v optimální pozici. Díky speciální konstrukci zařízení není vyžadována pevná instalace na stěnu, ale je možné jej volně umístit (postavit) na rovné povrchy, jako například na noční stolek, poličku, odstavnou plochu atd.
Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, který vzniká při špatném spalování fosilních paliv, jako je uhlí, ropa, zemní plyn, LPG, uhlí a dřevo. Může být také produkován špatně udržovanými nebo porouchanými palivo spalujícími spotřebiči určenými k vytápění v domácnostech, jako jsou například: kotle, plynové spotřebiče, karmy, grily, zanesené komíny, ventilační systémy nebo poškozené potrubí určené k odvodu spalin.
Mezi časté příznaky otravy oxidem uhelnatým patří bolesti hlavy, nevolnost, únava či bolest svalů - tyto však mohou být snadno zaměnitelné s diagnózou chřipky. Je proto důležité chránit svou rodinu a domov detektory oxidu uhelnatého.Výhody zařízení
Elektrochemická technologie Kidde - senzory druhé generace - s de-ionizovaným vodním elektrolytem, který provádí testování každou vteřinu
Vrstva NANOWAX chránící elektroniku zařízení proti vlhkosti
Integrovaný lithiový napájecí zdroj převyšující 10 letý provoz zařízení
LCD displej s maximálním rozmezím 999 PPM
O 100% delší životnost ve srovnání se staršími modely
Dvakrát menší velikosti, než tomu bylo u starších modelů
Rozšíření LED signalizace o žlutý LED indikátor
Hlasitý alarm signalizace o síle 85dB
Funkce Test / Reset - ověřování správného fungování zařízení
Funkce Peak /Level - nejvyšší naměřená úroveň CO v paměti
Bateriové napájení prostřednictvím integrovaného lithiového zdroje
Instalace na stěnu, nebo na plochý povrch
Signalizace konce životnosti zařízení
Nízké náklady na provoz, malé rozměry a hmotnost
Jednoduchá montáž a manipulace
10 let záruka na zařízení i napájecí zdroj
Měřící zařízení oxidu uhelnatého má certifikát potvrzující shodu s požadavky české technické normy ČSN-EN 50291: 2010 pro domácí detektory oxidu uhelnatého. Soulad s touto normou byl potvrzen nezávislou výzkumnou laboratoří British Standard Institute (BSI).
*pro koncentrace v rozsahu 0 - 30 PPM je označení "0".

OTRAVĚ OXIDEM UHELNATÝM MŮŽE ZABRÁNIT DETEKTOR CO

Technické parametry výrobku
Technologie senzoru: Elektrochemická technologie Kidde - patent, patří mezi nejpřesnější technologie na světě.
Zdroj: DC, integrovaný lithiový napájecí zdroj
Způsob montáže: Na stěnu (šrouby jsou součástí balení) nebo na rovný povrch.
Signalizace
Překročení přípustné koncentrace CO: Akustický alarm 85 dB 4 krátká pípnutí doprovázená vizuální LED indikací červené LED diody se zobrazením údaje o zjištěné koncentraci CO v jednotkách PPM na LCD displeji.
Oznámení konce životnosti: Informace „End" na LCD displeji, dvě pípnutí každých 30 sekund, dvě bliknutí červené LED každých 30 sekund s probliknutím žluté LED každou sekundu.
Indikace nízkého stavu baterie: Zpráva „Lb" na LCD displeji, doprovázená pípnutím každých 60 sekund spolu s indikací žluté LED diody opakovaně problikující každou sekundu.
Indikace na LCD panelu: Současná úroveň koncentrace CO v rozmezí 0 až 999 PPM* „Lb" - vybitá baterie, „Err" - porucha jednotky. „End" - oznámení o konci životnosti.
Funkce Test/Reset: Tlačítko kontroly, údržby zařízení. Po jeho stisknutí řídící jednotka provádí test zařízení.
Funkce Peak /Level: Tlačítko pro vyvolání koncentrace nejvyšší naměřené hodnoty CO v rozmezí 11 - 999PPM uložené do paměti přístroje. Při stisknutí tlačítka se zobrazí nejvyšší naměřená úroveň CO zjištěná o okamžiku, resetu paměti zařízení.
Pracovní teplota: 0 °C - +40 °C
Provozní vlhkost: až 90% relativní vlhkosti (RH) nekondenzující.
Skladovací podmínky: Teplota: -10 °C - +60 °C Vlhkost: až 90% RH
Rozměry: 118 x 70 x 40 mm
Hmotnost: 0.155 kg
Schválení: ČSN-EN50291:2010
Známky: CE
Záruka: 10 let na zařízení i DC, integrovaný lithiový napájecí zdroj
65,17 €
s DPH

Detektor oxidu uhoľnatého KIDDE 5CO

Detektor oxidu uhoľnatého KIDDE 5CO
Detektor oxidu uhoľnatého KIDDE 5CO
Detektor CO Kidde 5CO - so 7-ročnou zárukou
Ekonomické riešenie a nízka obstarávacia cena s elektrochemickým senzorom a 7-ročnou zárukou! Hlásič úniku plynu CO vykonáva testovanie každú sekundu na smrteľné nebezpečenstvo v podobe oxidu uhoľnatého (CO) a umožňuje nepretržité monitorovanie hladiny tohto tichého zabijaka.

Detektor oxidu uhoľnatého - Meracie zariadenia - Model Kidde 5CO
Ekonomické riešenie z kategórie detektorov oxidu uhoľnatého s prvým elektorochemickým senzorom druhej generácie a de-ionizovaným vodným elektrolytom, ktorý vykonáva testovanie každú sekundu na smrteľné nebezpečenstvo v podobe oxidu uhoľnatého (CO) a umožňuje nepretržité monitorovanie tohto tichého zabijaka.

Zariadenie vykonáva opakované merania každú sekundu. Prekročenie maximálnej úrovne CO je opticky indikované (červenou LED diódou) a akustickým alarmom (hlasno pulzujúcim o sile signálu 85 dB).

Meracie zariadenia oxidu uhoľnatého je vybavené tlačidlami Test / Reset, ktoré je schopné overovania správneho fungovania zariadenia. Stav senzora, batérií a vnútorných obvodov je monitorovaný systémom automatického ovládacieho zariadenia účinnosti. V prípade zistenia poruchy, sa spustí zodpovedajúci bezpečnostný signál. Batériové napájanie umožňuje umiestnenie zariadení v optimálnej pozícii. Vďaka špeciálnej konštrukcii zariadenia je možné ho umiestniť nielen na stenu v miestnosti ale, tiež na rovné povrchy, ako napríklad na nočný stolík.

Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn, bez chuti a zápachu, ktorý vzniká pri zlom spaľovaní fosílnych palív, ako je uhlie, ropa, zemný plyn, LPG, uhlie a drevo. Môže byť tiež produkovaný zle udržiavanými alebo pokazenými palivo spaľujúcimi spotrebičmi určenými na vykurovanie v domácnostiach, ako sú napríklad: kotly, plynové spotrebiče, karmy, grily, zanesené komíny, ventilačné systémy alebo poškodené potrubie určené na odvod spalín.

Medzi časté príznaky otravy CO patria bolesti hlavy, nevoľnosť, únava či bolesť svalov - tieto však môžu byť ľahko zameniteľné s diagnózou chrípky. Je preto dôležité chrániť svoju rodinu a domov detektory oxidu uhoľnatého.

výhody zariadení
Elektrochemická technológia Kidde - senzory druhej generácie - s de-ionizovaným vodným elektrolytom, ktorý vykonáva testovanie každú sekundu
O 70% dlhšiu životnosť v porovnaní so staršími modelmi
Dvakrát menšej veľkosti, než tomu bolo u starších modelov
Hlasný alarm signalizácia o sile 85dB
Funkcia Test / Reset - overovanie správneho fungovania zariadenia
batériové napájanie
Inštalácia na stenu alebo na plochý povrch
Signalizácia konca životnosti zariadenia
Nízke náklady na prevádzku, malé rozmery a hmotnosť
Jednoduchá montáž a manipulácia
Nadčasový a moderný dizajn
7-ročná záruka


Tento hlásič oxidu uhoľnatého má certifikát potvrdzujúci zhodu s požiadavkami slovenskej technickej normy STN EN 50291: 2010 pre domáce detektory oxidu uhoľnatého. Súlad s touto normou bol potvrdený nezávislým výskumným laboratóriom British Standard Institute (BSI).

Technické parametre výrobku
Technológia senzora: Elektrochemická technológia Kidde - patent, patrí medzi najpresnejšie technológie na svete.

Zdroj: DC, tri 1,5 V alkalické batérie typu AA (sú súčasťou balenia).

Spôsob montáže: Na stenu (skrutky sú súčasťou balenia) alebo na rovný povrch.

signalizácia

Prekročenie prípustnej koncentrácie CO: Akustický alarm 85 dB a vizuálne (červená LED dióda).

Oznámenie konca životnosti: Dve rýchla pípnutie a dve bliknutia červeného LED indikátora každých 30 sekúnd.

Indikácia nízkeho stavu batérie: Červený LED indikátor blikne každú sekundu, pípnutie každých 60 sekúnd.

Funkcia Test / Reset: Tlačidlo kontroly, údržby zariadení. Po jeho stlačení riadiaca jednotka vykonáva test zariadenia.

Pracovná teplota: +0 ° C - 40 ° C

Prevádzková vlhkosť: Až 90% relatívnej vlhkosti (RH) nekondenzujúci.

Skladovacie podmienky: Teplota: -10 ° C - +60 ° C Vlhkosť: 5% - 95% RH

Rozmery: 118 × 70 × 40mm

Hmotnosť s batériami: 0.160 kg

Schválenie: STN-EN50291: 2010 časť 1 domácnosti

Známky: CE

Záruka: 7 rokov
33,30 €
s DPH

Detektor oxidu uhoľnatého SAFEHOME 808COM 2v1

Detektor oxidu uhoľnatého SAFEHOME 808COM 2v1
Detektor oxidu uhoľnatého SAFEHOME 808COM 2v1
Tento výrobek je chytrým detektorem s hlasovým varováním určeným k indikaci úniku oxidu uhelnatého a všech běžně se vyskytujících výbušných plynů v domácnostech (zemní plyn, metan, propan, butan) a v obytných prostorách bez významného nebezpečí.

Zařízení se ideálně hodí pro detekci plynu ze všech domácích plynových spotřebičů, plynových kotlů a indikuje únik hořlavého plynu používaného k vytápění, vaření či ohřívání.

SAFE 808COM je vybaven dvěma nezávislými senzory, které nevyžadují další kalibrace nebo testovacím tlačítkem TEST, pro spuštění funkce, která zařízení umožňuje ověření provozuschopnosti vnitřních obvodů pomocí automatického monitorovacího systému účinnosti.

Zařízení vyniká svou stabilitou měření, vysokou citlivostí, dlouhou životností a kompaktními rozměry.

Přístroj je řízen mikroprocesorem a signalizuje únik CO a plynu jak opticky, tak akusticky prostřednictvím bzučáku o síle 85 dB.

Pokud detektor zjistí nebezpečí, spustí zařízení akustickou signalizaci bzučáku doprovázenou problikáváním červené LED signálky „POPLACH“ a hlasovou výstrahou „Prosím pozor, únik oxidu uhelnatého!" nebo „Prosím pozor, únik plynu!".

S tímto varovným hlášením zobrazí současně displej detektoru aktuální naměřenou hodnotu.

Tento kombinovaný hlásič CO, hořlavých a výbušných plynů chrání Vás a Vaši rodinu před dvěma nebezpečnými hrozbami současně.

Zařízení je napájeno ze sítě 230V / AC se záložní NiMH baterie 9V pro případ výpadku proudu v elektrické síti (baterie není součástí balení).

Funkce test
Zařízení je vybaveno funkcí test, která slouží k umělému simulování přítomnosti CO nebo plynu a umožňuje ověření provozuschopnosti vnitřních obvodů prostřednictvím automatického monitorovacího systému účinnosti.

LCD displej
Zobrazuje nejen aktuální hodnoty CO a hořlavého plynu, ale také další doplňující informace jako je kapacita záložní baterie prostřednictvím sloupcového grafu, připojení k síti atd. Podsvětlený LCD displej umožňuje rozeznávání a porovnávání nízkých a vysokých hodnot potenciálního nebezpečí.

Funkce hlasového varování
Akustický signál sirény poplachu je doprovázen lidským hlasem (v českém jazyce) informujícím o zjištěném nebezpečí „Prosím pozor, únik oxidu uhelnatého!" nebo „Prosím pozor, únik plynu!".

Kam nainstalovat detektor
Kombinované hlásiče oxidu uhelnatého, hořlavých a výbušných plynů instalujeme do místností s potenciálním výskytem CO nebo únikem plynu (koupelny, plynové kotelny, kuchyně, místnosti s wavkami, karmou, přímotopy, teplomety atd.).

Základním kritériem pro správné umístění detektoru je identifikace plynu, tedy zdali budeme detekovat lehký plyn (stoupá vzhůru ke stropu) nebo těžký plyn (klesá k podlaze).

Podle tohoto kritéria budeme volit místo instalace. Detektor plynu instalujeme vždy na stěnu a to dle typu detekovaného plynu buď pod strop (cca 15-30 cm) nebo nad podlahu (cca 15-30 cm), ve vzdálenosti alespoň 1,2 m od palivo spalujícího zařízení pro minimalizaci falešných poplachů, které mohou vzniknout při krátkém úniku plynu, například při zapalování plynového kotle nebo sporáku a ve vzdálenosti cca 60 cm od rohů tedy místa kde se sbíhají dvě stěny.

Vlastnosti plynů a jejich hmotnost v poměru ke vzduchu
Propan butan (LPG): Těžší než vzduch, klesá k podlaze.

Oxid uhelnatý (CO), zemní plyn (LNG, CNG): Lehčí než vzduch, stoupá vzhůru ke stropu.

Ropné látky: Těžší než vzduch, klesají k podlaze.

Etylen: Lehčí než vzduch, stoupá vzhůru ke stropu.

Co je oxid uhelnatý?
Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, který vzniká při špatném spalování fosilních paliv, jako je uhlí, ropa, zemní plyn, LPG, uhlí a dřevo. Může být také produkován špatně udržovanými nebo porouchanými palivo spalujícími spotřebiči určenými k vytápění v domácnostech, jako jsou například: kotle, plynové spotřebiče, karmy, grily, zanesené komíny, ventilační systémy nebo poškozené potrubí určené k odvodu spalin.

Mezi časté příznaky otravy CO patří bolesti hlavy, nevolnost, únava či bolest svalů - tyto však mohou být snadno zaměnitelné s diagnózou chřipky.

Co je zemní plyn?
Zemní plyn je přiváděn do vašeho domu potrubím. Pokud nežijete na venkově, patrně používáte zemní plyn. Je to převládající energie pro vytápění domů. Zemní plyn je fosilní palivo obsahující téměř výhradně metan. Metan je mnohem lehčí než vzduch a při úniku stoupá směrem vzhůru.

Pokud jste uživatelem zemního plynu, doporučujeme instalovat toto detekční zařízení asi 30 cm od stropu, aby bylo zajištěno co nejrychlejší zachycení úniku plynu.

Co je propan?
Propan je nejčastěji dodáván do domácnosti v tekuté formě a je uložen poblíž domu v propanových nádržích. Propan se používá v domech na venkově, kde není zaveden zemní plyn. Jelikož je propan nejčastěji užívaným LPG (zkapalněným ropným plynem), pro pan a LPG jsou často používány se stejným významem. Na rozdíl od zemního plynu je propan mnohem těžší než vzduch a zdržuje se nízko u země. Doporučujeme proto instalovat toto detekční zařízení nízko k podlaze, aby bylo zajištěno co nejrychlejší zachycení úniku plynu.

Je proto důležité chránit svou rodinu a domov detektory oxidu uhelnatého a hořlavých plynů.

Výhody zařízení
Unikátní dvoj kombinace zařízení pro detekci oxidu uhelnatého a hořlavých plynů

Hlasové varování - lidským hlasem informuje o zjištěném nebezpečí

Pokročilá technologie katalického spalování a elektrochemického senzoru v jednom zařízení

Zobrazení aktuální koncentrace CO a plynu na LCD displeji

Napájený z elektrické sítě AC 90V-240V

Záložní napájení nabíjecí baterií 9V NiMH pro případ výpadku proudu

Inteligentní řízení detekce pomocí mikroprocesoru

Informační a výstražná LED indikace

Funkce test, ověřování správného fungování zařízení

Sebekontrolní systém detekce s automatickou signalizací selhání senzorů

Pod světlený LCD displej pro zobrazení naměřených hodnot

Hlasitý alarm signalizace poplachu 85dB

Instalace na stěnu
Signalizace nízkého stavu baterie a poruchy senzoru
Nízké náklady na provoz, malé rozměry a hmotnost
Jednoduchá montáž a manipulace
Moderní a elegantní design

Tento kombinovaný detektor oxidu uhelnatého a hořlavých plynů má certifikát potvrzující shodu s požadavky české technické normy ČSN-EN 50291-1:2010, Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách a ČSN-EN 50194-1:2009, Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách. Soulad s normou byl potvrzen nezávislou výzkumnou laboratoří TCT (Testing Certification Technology).

Technické parametry výrobku
Technologie detekce:

Oxid uhelnatý (CO): Elektrochemický senzor CO

Citlivost senzoru: V závislosti na okolních podmínkách (teplota, vlhkost) a stavu senzoru

se mohou zobrazované hodnoty lišit. Tolerance zobrazovaných hodnot jsou následující:

Okolí: 27 °C +/- 12 °C (80 °F +/- 10 °F), atmosférický tlak +/- 10 %, 40 % +/- 3 % relativní vlhkosti

Poplach: ? 50ppm (60 - 90 minut)

Hořlavé plyny: Senzor katalytického spalování

Citlivost senzoru: 2500ppm+/ - 1500PPM (0,25% - 2% DMV/LEL)

Poplach: ? 2500ppm (0,25% DMV/LEL)

Reakční doba: Max. 20 s

Napájení ze sítě: AC 230 V / 50-60 Hz

Doba inicializace: 180 s

Záložní napájení: NiMH baterie 9V (volitelné – baterie není součástí)

Doba provozu na záložní baterii: 2 h provozní režim / 30 min poplach

Signalizace

Zvuková signalizace: 85 dB / 0,3 m

Překročení přípustné koncentrace: Akustický alarm 85 dB doprovázený hlasovým varováním „Prosím pozor, únik oxidu uhelnatého!" nebo „Prosím pozor, únik plynu!" a vizuální indikací červené LED signálky, údaj na displeji o zjištěné koncentraci.

Indikace signalizace LED:

AC napájení: trvale svítí zelená signálka LED

Poplach: rychlé blikání červené signálky LED

Porucha: trvale svítí žlutá signálka LED

Způsob montáže: Na stěnu (šrouby jsou součástí balení)

Krytí: IP 30

Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C

Pracovní relativní vlhkost: 10% -95%.

Skladovací teplota: -10 °C až 50 °C

Rozměry: 112 x 73 x 42 mm

Délka přívodního kabelu: cca 1,35 m

Schválení: EN 50194-1:2009 / EN50291-1:2010

Známky: CE

Záruka: 24 měsíců
52,58 €
s DPH

Detektor dymu a požiaru KIDDE 29HD-L

Detektor dymu a požiaru KIDDE 29HD-L
Detektor dymu a požiaru KIDDE 29HD-L
Hlásič požiaru a dymu - Model Kidde 29HD-L

Optický detektor (fotoelektrický) napájaný lítiovou batériou (meniteľnou) ponúka v cene hlásiča napájanie zariadenia po dobu 5 rokov.

Tento autonómny hlásič požiaru spĺňa požiadavky STN EN 14604 pre inštalácie podľa vyhlášky č. 23/2008 Zb., O technických podmienkach požiarnej ochrany stavieb, ktorá stanovuje, že každá novostavba a vymedzený stavebný objekt musí byť vybavený autonómnym detekčným a signalizačným zariadením.

Optický detektor (fotoelektrický), určený na nepretržité monitorovanie ovzdušia na prítomnosť dymu a ohňa s 9V lítiovou batériou pre napájanie hlásiče po dobu až 5 rokov (súčasť balenia).

Vďaka fotoelektrické technológii detekcie reaguje hlásič rýchlejšie na požiar, v prvej fáze, kedy je produkované veľké množstvo viditeľného dymu, bez otvoreného ohňa, ako je dym z tlejúcich predmetov a pod. V prípade požiaru sa automaticky spustí akustický signál 85 dB, pričom zariadenie signalizuje alarm aj opticky (indikáciou červenej LED diódy).

Hlásič požiaru je vybavený testovacím tlačítkom TEST pre kontrolu správneho fungovania zariadenia a Hush pre prechodné umlčanie požiarneho hlásiča pre prípad planého alarmu. Stlačenie tlačidla spôsobí okamžitú deaktiváciu alarmu, na dobu asi 10minút, zníženie citlivosti obvodov a vypnutie akustickej signalizácie hlásiče. Tlačidlo Hush používajte iba vtedy, ak poznáte príčinu aktivácie hlásiča (napr. Pri varení alebo vyprážaní). Po cca 10 minútach od deaktivácie hlásiča sa tento úplne automaticky resetuje do pôvodného nastavenia pre monitorovanie nebezpečenstva požiaru. Ak v miestnosti zostane vysoká koncentrácia dymu, môžete stlačiť tlačidlo Hush opakovane a to až do okamihu keď je miestnosť riadne odvetraná. Tento model je vybavený najmodernejším fotoelektrickým senzorom Kidde.

Vďaka svojej výnimočnej modernej konštrukcii je možné toto zariadenie na rozdiel od ostatných bežných hlásičov požiaru inštalovať aj na miesta s potenciálne možnosťou náhodné aktivácia snímača "falošného poplachu" napríklad v bezprostrednej blízkosti kuchyne a pod. Hlásič má vstavaný automatický riadiaci systém monitorujúci výkonnosť medzi ostatnými súčasťami zariadenia ako je senzor, batérie či vnútorné obvody. V prípade zistenia poruchy alebo nízkeho napätia batérie toto zariadenie oznámi tak akusticky, tak vizuálne. Hlásič požiaru je vybavený špeciálnym zámkom na ochranu proti náhodnej demontáži prístroja prostredníctvom či už detí alebo tretích osôb.

Batériová prevádzka umožňuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu a zabezpečuje riadne fungovanie hlásiče. Odporúčané umiestnenie hlásiče požiaru: do kuchyne a jej blízkosti, do obývacej izby, jedálne, spálne, chodby, kotolne, pivnice, pôdy a všade kde používate elektrické zariadenia, ako sú elektrické sporáky, atď. Hlásič je vybavený systémom, ktorý bráni, aby bolo zariadenie inštalované bez batérie. Batériová prevádzka umožňuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu a zabezpečuje správnu funkciu hlásiča bez ohľadu na napätie (napr. Pri výpadku prúdu).
Aspoň jeden hlásič požiaru by mal byť nainštalovaný na každom poschodí domu, pred každým priestorom vyhradeným pre spanie alebo v bezprostrednom okolí spální.
Funkčné hlásič požiaru zaisťuje okamžité varovanie pred dymom alebo požiarom v dome a zdvojnásobuje tak šancu na prežitie požiaru všetkých osôb v dome. Existuje mnoho rôznych typov hlásičov požiaru s rôznymi funkciami pre ich jednoduché ovládanie. Kidde odporúča inštaláciu ionizačného aj fotoelektrického hlásiče pre zaistenie maximálnej detekcie rôznych typov požiaru, ktoré môžu vo vašej domácnosti vzniknúť.

U domácich hlásičov požiaru a dymu sa používajú tradične 3 druhy senzorov:
OPTICKÉ HLÁSIČE sú účinnejšie pre detekciu pomalého horenia, kedy môže dochádzať k niekoľkým hodinovému tlenia, než sa rozhorí plamene.
IONIZAČNÝ TYPY hlásič požiaru sú všeobecne účinnejšie pre detekciu rýchlo horiacich ohňov, ktoré sa rýchlo šíria a pohlcujú horľavé materiály.
TEPELNÉ HLÁSIČE sa spúšťa, ak teplota v miestnosti dosiahne nastavenú hodnotu (obvykle 56 ° C). Tieto hlásiče sú obvykle používané v miestach, kde nie sú vhodné ostatné typy hlásičov.

testovanie:
Najlepší spôsob ako otestovať a udržiavať senzor hlásiča požiaru je prostredníctvom testovacej kolekcie s kalibračným plynom Detectasmoke. Detectasmoke overuje, či obvody a systémy fotoelektrických a ionizačných hlásičov požiaru a dymu spoľahlivo pracujú, a či aktívne vyhľadávajú akýkoľvek náznak požiaru. Viac informácií získate na www.detectagas.eu alebo u autorizovaného predajcu produktov Detectagas.

Technické parametre výrobku:
Technológia senzora: Fotoelektrická (optická) technológia snímania.
Zdroj: DC 9V - lítiová batéria - až na 5 rokov prevádzky (batéria je súčasťou balenia).
Spôsob montáže: Na strop či stenu (skrutky sú súčasťou balenia).
signalizácia
Správna funkcia zariadenia: Je indikovaná pulzujúca červenou led diódou v intervale každých 30 - 40 sekúnd.
Požiar: Akustický alarm 85dB a opticky (pulzuje červená LED dióda)
Funkcia Test: Funkcia kontroly a údržby zariadení, po jeho stlačení riadiaca jednotka vykonáva test.
Funkcia Hush: Funkcia pre prechodné umlčanie požiarneho hlásiča pre príp
16,81 €
s DPH

Detektor dymu a požiaru KIDDE 10Y29

Detektor dymu a požiaru KIDDE 10Y29
Detektor dymu a požiaru KIDDE 10Y29
Optický detektor (fotoelektrický) napájaný lítiovou batériou (zabudovanú, nemeniteľnú) garantujúci napájanie zariadenia po dobu 10 rokov.
Zariadenie bolo navrhnuté v malom kompaktnom a modernom dizajne disponujúci funkciou Hush pre dočasné utíšenie hlásiče v prípade falošného poplachu. Hlásič je určený na nepretržité monitorovanie ovzdušia na prítomnosť dymu a ohňa s možnosťou umiestnenia v blízkosti kuchyne alebo kúpeľne.

V prípade požiaru sa automaticky spustí akustický signál 85 dB, pričom zariadenie signalizuje poplach aj opticky (indikáciou červenej LED signálky). Hlásič požiaru je tiež vybavený testovacím tlačidlom TEST pre kontrolu správneho fungovania zariadenia.

Stlačenie tlačidla Hush dôjde k okamžitej deaktivácii poplachu na dobu asi 10 minút, zníženie citlivosti obvodov a vypnutie akustickej signalizácie hlásiče. Po cca 10 minútach od deaktivácie hlásiča sa tento úplne automaticky resetuje do pôvodného nastavenia pre monitorovanie nebezpečenstva požiaru.

Na sklonku svojej životnosti (po uplynutí 10 rokov) Vás zariadenie automaticky upozorní na to, že je potrebné ho nahradiť.

Hlásič požiaru je vybavený špeciálnym zámkom na ochranu proti náhodnej demontáži prístroja prostredníctvom či už detí alebo tretích osôb.

Batériová prevádzka umožňuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu a zabezpečuje riadne fungovanie hlásiče po dobu 10 rokov od aktivácie. K aktivácii napájacej batérie dôjde po prvom umiestnení hlásiče do montážneho držiaka.

schválenie

Kidde 10Y29 využíva moderné fotoelektrické (optické) technológia snímania a je nezávisle testovaný ako vyhovujúce všetkým európskym štandardom. Samozrejmosťou je ako certifikát CE, tak schválenie podľa STN, EN 14604: 2005 a CPD. Určený pre montáže do novostavieb podľa vyhlášky 23/2008 Zb. Vyhláška o technických podmienkach požiarnej ochrany stavieb.

Aspoň jeden hlásič požiaru by mal byť nainštalovaný na každom poschodí domu, pred každým priestorom vyhradeným pre spanie alebo v bezprostrednom okolí spální.

Funkčné hlásič požiaru zaisťuje okamžité varovanie pred dymom alebo požiarom v dome a zdvojnásobuje tak šancu na prežitie požiaru všetkých osôb v dome.

Existuje mnoho rôznych typov hlásičov požiaru s rôznymi funkciami pre ich jednoduché ovládanie. Kidde odporúča inštaláciu ionizačného aj fotoelektrického hlásiče pre zaistenie maximálnej detekcie rôznych typov požiaru, ktoré môžu vo vašej domácnosti vzniknúť.

Technológia detekcie požiaru
U domácich hlásičov požiaru a dymu sa používajú tradične 3 druhy senzorov:

OPTICKÉ HLÁSIČE sú účinnejšie pre detekciu pomalého horenia, kedy môže dochádzať k niekoľkohodinovému tlenia, než sa rozhorí plamene.

IONIZAČNÝ TYPY hlásič požiaru sú všeobecne účinnejšie pre detekciu rýchlo horiacich ohňov, ktoré sa rýchlo šíria a pohlcujú horľavé materiály.

TEPELNÉ HLÁSIČE sa spúšťa, ak teplota v miestnosti dosiahne nastavenú hodnotu (obvykle 56 ° C). Tieto hlásiče sú obvykle používané v miestach, kde nie sú vhodné ostatné typy hlásičov.

Odporúčané umiestnenie hlásiča požiaru: v blízkosti kuchyne, do obývacej izby, jedálne, spálne, chodby, kotolne, pivnice, pôdy, podkrovie, pre miestnosti a do priestorov s vysokými stropmi alebo všade tam, kde predpokladáte obmedzený prístup k hlásičmi.

testovanie

Najlepší spôsob ako otestovať a udržiavať senzor hlásiča požiaru je prostredníctvom testovacej kolekcie s kalibračným plynom Detectasmoke. Detectasmoke overuje, či obvody a systémy fotoelektrických a ionizačných hlásičov požiaru a dymu spoľahlivo pracujú a či aktívne vyhľadávajú akýkoľvek náznak požiaru.

Viac informácií získate na www.detectagas.eu alebo u autorizovaného predajcu produktov Detectagas.

výhody zariadení
Malé a kompaktné zariadenie
Fotoelektrické (optická) technológia Kidde pre detekciu dymu
Vstavaná lítiová batéria - nie je nutná výmena napájacích batérií po celú dobu životnosti zariadenia.
Hlasný alarm signalizácia o sile 85dB
funkcia Test
funkcia Hush
Batériové napájanie na dobu 10 rokov
Inštalácia na stenu alebo strop
Signalizácia konca životnosti zariadenia
Nízke náklady na prevádzku, malé rozmery a hmotnosť
Jednoduchá montáž a manipulácia
Nadčasový a moderný dizajn
10 rokov záruka na zariadení vrátane napájacej batérie

Technické parametre výrobku
Technológia senzora: Optická (fotoelektrické) technológia snímania.

Krycia vstrva NANOWAX chrániaci elektroniku zariadenia proti vlhkosti.

Zdroj: 3V DC, jedna lítiová batéria (integrovaná).

Spôsob montáže: Na strop či stenu (skrutky sú súčasťou balenia).

signalizácia

Požiar: Akustický alarm 85 dB a opticky (pulzuje červená LED dióda).

Funkcia Test: Funkcia kontroly a údržby zariadení, po jeho stlačení riadiaca jednotka vykonáva test.

Funkcia Hush: Funkcia pre prechodné umlčanie požiarneho hlásiča pre prípad planého poplachu.

Signalizácia konca životnosti: Akustická aj optická indikácia počas 30 dní pred uplynutím 10 rokov od aktivácie napájania

Pracovná teplota: 0 ° C do + 40 ° C

Prevádzková vlhkosť: Až 93% relatívnej vlhkosti (RH)

Rozmery: priemer 104 mm, výška 42 mm (s montážnym držiakom)

Hmotnosť s batériami: 0,20 kg

Schválenie: STN-EN 14604: 2006P / EN14604: 2005 / VDS Q

Známky: CE 086-CPD-535595

Záruka: 10 rokov (na zariadení i batériu)
33,50 €
s DPH

Detektor oxidu uhoľnatého KIDDE WFPCO 2 v 1

Detektor oxidu uhoľnatého KIDDE WFPCO 2 v 1
Detektor oxidu uhoľnatého KIDDE WFPCO 2 v 1
Kidde WFPCO - kombinovaný hlásič požiaru a CO pre kuchyne
Kombinovaný hlásič požiaru a oxidu uhoľnatého (CO) séria Kidde HOME PROTECT pre KUCHYŇA určený na zistenie požiaru, dymu a smrteľného nebezpečenstva v podobe oxidu uhoľnatého (CO) v jednom zariadení, ponúkajúce dvojitú ochranu pre maximálny komfort a bezpečie.
Hlásič je vybavený dvoma senzormi - optickým (fotoelektrickým) senzorom pre detekciu požiaru a elektrochemickým senzorom detekcie oxidu uhoľnatého (CO) a je napájaný lítiovou batériou (zabudovanú, nemeniteľnú) garantujúci napájanie zariadenia po dobu 10 rokov s 10-ročnou zárukou.

Serie HOME PROTECT:
Kidde predstavuje hlásiče požiaru s dlhou životnosťou a špecifickým riešením pre konkrétneho rozmiestnenie.
Na otázku "Aký hlásič požiaru by som si mal zaobstarať do danej miestnosti?" Teraz existuje jednoduchá odpoveď: Hlásič požiaru Kidde - rady Home Protect.

Je to jednoduché, stačí zvoliť miestnosť, ktorú chcete zabezpečiť, a podľa nej vybrať
zodpovedajúce model hlásiča z novej rady:

Kidde WFP - hlásič požiaru pre obývacej miestnosti
Kidde WFPV - hlásič požiaru pre spálne
Kidde WFPL - hlásič požiaru pre chodby
Kidde WFPCO - kombinovaný hlásič požiaru a CO pre kuchyne

Technológie a špecifikácie:
Detekcia dymu: Fotoelektrická (optická) technológia Kidde pre detekciu dymu
Detekcia CO: Elektrochemická technológia Kidde pre detekciu CO
Napájanie: 3V vstavaná lítiová batéria - nie je nutná výmena napájacích batérií po celú dobu životnosti zariadenia.
Alarm: Akustický alarm 85dB s optickou indikáciou (pulzujúci červenou LED diódou)
Funkcia TEST: Funkcia kontroly a údržby zariadení, po jeho stlačení riadiaca jednotka vykonáva test.
Funkcia Hush: Funkcia pre prechodné umlčanie požiarneho hlásiča pre prípad planého poplachu.
Inštalácia: Inštalácia na stenu alebo strop pomocou dvojice skrutiek (súčasť balenia)
Zabezpečenie: Hlásič požiaru je vybavený špeciálnym zámkom na ochranu proti náhodnej demontáži prístroja prostredníctvom či už detí, či tretích osôb.
Signalizácia konca životnosti: Akustická aj optická indikácia počas 30 dní pred uplynutím 10 rokov od aktivácie zariadenia - 2x pípne a 2x blikne každých 30 sekúnd.
Pracovná teplota: 0 ° C do + 40 ° C
Prevádzková vlhkosť: Až 90% relatívnej vlhkosti (RH)
Skladovacie podmienky: Teplota: -20 ° C - +60 ° C. Vlhkosť: 5% - 95% RH
Rozmery: priemer 130 mm, výška 33 mm (s montážnym držiakom)
Hmotnosť: Hmotnosť prístroja s batériou: 0,185 kg
Záruka: 10 rokov na zariadení i batériu

certifikáty:
Známky: CE 0843-CPR-0268
Schválenie: STN EN52091 (CO) a STN EN14604 (požiar)
Kidde WFPCO - kombinovaný hlásič je nezávisle testovaný ako vyhovujúce všetkým európskym štandardom samozrejmosťou je ako certifikát CE, norme EN50291-1: 2010 (elektrické zariadenia na detekciu oxidu uhoľnatého v obytných priestoroch) tak schválenie podľa STN, EN 14604: 2005 (autonómne hlásiče dymu) a CPR. Určený pre montáže do novostavieb podľa vyhlášky 23/2008 Zb. Vyhláška o technických podmienkach požiarnej ochrany stavieb.

signalizácia:
Prekročenie prípustnej koncentrácie CO: Akustický alarm 85 dB plus sled 4 krátkych výstražných pípnutie. Po štyroch minútach sa toto upozornenie opakuje raz za minútu, kým sa hlásič znovu neresetuje, alebo kým nie je oxid uhoľnatý eliminovaný. Červená LED signálka bliká.
Detekcia požiaru: V prípade požiaru zaznie akustický alarm 85 dB plus 3 dlhé výstražné pípnutie. Tento sled sa opakuje, kým dym nezmizne. Červená signálka LED bliká.

výhody:
Všetky hlásiče Home Protect poskytujú:
• Desať rokov nepretržitej ochrany
• Bezstarostnosť - žiadna výmena batérií
• Lítiové batérie s garantovanou 10-ročnou životnosťou
• 10 rokov záruka na zariadení vrátane napájacej batérie
62,47 €
s DPH

Detektor oxidu uhoľnatého Hutermann s alarmom a pamäťou CO2-501

Detektor oxidu uhoľnatého Hutermann s alarmom a pamäťou CO2-501

Dizajnový detektor CO2 (monitor 'vydýchaného vzduchu), svojím prevedením je vhodný napr. do bytu či kancelárie, na LCD displeji zobrazuje úroveň CO2, teplotu a vlhkosť. Merané údaje sa ukladajú do pamäte zariadenia, po pripojení k PC môžete uložené údaje stiahnuť a zobraziť v tabuľke a grafe.

Aplikácia pre Windows
Ďalšou výhodou je napájanie z akumulátora, po nabití je možné detektor umiestniť jednoducho aj tam, kde nie je k dispozícii napájanie.

Zvýšená úroveň CO2 vo vzduchu spôsobuje zníženú koncentráciu, sťaženú schopnosť učenia ....

ZDRAVŠIE PROSTREDIE VNÚTRI BUDOV

Veľká časť ochorení súvisí so zhoršenou kvalitou vnútorného prostredia. Človek, domáce zvieratá a dokonca aj rastliny v noci uvoľňujú do ovzdušia oxid uhličitý (CO2). Pri dlhodobom pobyte v nevetraných miestnostiach dochádza k nepríjemným pocitom alebo až k vzniku rôznych zdravotných problémov. Tento jav sa nazýva Sick Building Syndrome čiže Syndróm chorých budov.

Detektor má široké využitie pre monitorovanie oxidu uhličitého (CO2) kdekoľvek, v školách, kanceláriách, reštauráciách, fitness centrách, posluchárňach a ďalších verejných miestach, kde je potreba zaistiť zdravé ovzdušie, ale aj v bežných bytoch.

Náš detektor vás zvukovou signalizáciou upozorní, že hladina oxidu uhličitého stúpla nad prijateľnú úroveň a že je potreba vyvetrať popr. aktivizovať iný spôsob výmeny vzduchu, napr. ventiláciu. Zvukovú signalizáciu je možné vypnúť, môžete nastaviť hladinu CO2, pri ktorej sa zvuková signalizácia spúšťa.
Veľmi jednoduché ovládanie.

Úroveň CO2 vo vzduchu sa meria pomocou jednotky ppm (parts per million).

350 - 450 ppm hodnota totožná s bežným vonkajším prostredím
do 1000 ppm odporúčaná úroveň CO2 vo vnútorný priestoroch
1200 až 1500 ppm odporúčaná MAXIMÁLNE úroveň CO2 vo vnútorných priestoroch
nad 1500 ppm nastávajú príznaky únavy, znižovanie koncentrácie, bolesť hlavy
nad 5000 ppm maximálna bezpečná koncentrácia bez zdravotných rizík
viac ako 5000 ppm nevoľnosť a zvýšený tep
viac ako 150000 ppm dýchacie ťažkosti
viac než 40000 ppm možná strata vedomia

Parametre zariadenia:
Oxid uhličitý (CO2):
Infračervený senzor (NDIR) so životnosťou 15 a viac rokov v bežnom komerčnom prostredí
Rozsah merania: 0-9999 ppm
Citlivosť: ± 70ppm
Rozlíšenie: 1 ppm

teplota:
Rozsah merania: -10 - +70 ° C
Citlivosť: ± 0.3 ° C
Rozlíšenie: 0.1 ° C

vlhkosť:
Rozsah merania: 0 ~ 99.9% RH
Citlivosť prístroja: ± 3%
Rozlíšenie: 0,1% RH

Pracovné podmienky: 0 ~ 50 ° C, 0-85% RH (nekondenzujúca)

napájanie:
Sieťový adaptér 5V
Záložný akumulátor 3,7V / 2000mA, doba prevádzky cca 20h

pamäť:
max. 12000 záznamov s nastaviteľnou periódou ukladania (1s - 10dní)

Rozmer: priemer 110mm, hĺbka 35mm
Váha: 380 g

inštalácia:
- zavesenie na stenu
- stojanček pre postavenie na stôl a pod. (V balení)

Podmienky prevádzky:
0 ~ 50 stupňov Celzia, 0-90% RH

138,35 €
s DPH

Detektor oxidu uhoľnatého kombinovaný a požiarny hlásič GS883

Detektor oxidu uhoľnatého kombinovaný a požiarny hlásič GS883

Dva strážcovia vášho domova v jednom.
Detektor GS883 je autonómna detektor oxidu uhoľnatého (CO) a požiarny hlásič v jednom puzdre s vstavanou sirénou.
V detektore je použitý CO senzor japonského výrobcu Figaro s životnosťou 10 rokov (životnosť detektora 10 rokov od zapnutia/vloženie batérie)

Detektor oxidu uhoľnatého:
Funguje na princípe elektrochemického senzora.

Požiarny hlásič:
Funguje na princípe optických hlásičov, ktoré oproti ionizačným neobsahujú rádioaktívny materiál. Reaguje na viditeľné splodiny (dym), ktoré vznikajú pri horení.

Oxid uhoľnatý (CO) je bezfarebný, značne jedovatý plyn bez chuti a zápachu, ľahší ako vzduch, nedráždivý, vo vode je málo rozpustný.
CO vzniká nedokonalým spaľovaním v plynových ohrievačoch alebo ohrievačoch na pevné palivá (kotla, karmy, sporáky a pod.)
Zvýšená koncentrácia CO vo vzduchu je pre človeka nebezpečná, zabraňuje prenosu kyslíka krvou, dochádza k nevoľnostiam, závratom, pri vysokej koncentrácii k bezvedomiu až smrti.

Špecifikácia:
Indikácia stavu prístroja tromi farbami LED diód (napájanie, alarm, chybový stav).
Zvukový alarm
Automatická diagnostika funkcie prístroja
Indikácia vybitej batérie
Veľmi úsporné prevedenie
Jednoduchá inštalácia
Prístroj certifikovaný podľa EN 50291-1: 2010 + A1: 2012, EN 14604: 2005 + AC: 2008
Životnosť detektora 10 rokov

Technické parametre:
Testovacie tlačidlo
Napájanie: 3V lítiová batéria CR17450 EVE (vložená v prístroji)
Rozmer: 133 × 35 mm

53,04 €
s DPH

Detektor dymu EN14604 NEDIS DTCTSC20

Detektor dymu EN14604 NEDIS DTCTSC20
Detektor dymu EN14604 NEDIS DTCTSC20
Tento Nedis optický detektor dymu Vám zaručí úplný pokoj v duši. Možno ho prepojiť s ďalšími 12 detektormi, aby monitorovali celý objekt. Sú napájané zo siete, ale disponujú záložnou batériou (1x 9 V; je súčasťou balenia), ktorá plní funkciu záložného zdroja v prípade výpadku elektrického prúdu. Rovnako jednoduchá je aj kontrola, či jednotka funguje - jednoducho stlačte testovacie tlačidlo, aby ste mali istotu, že všetko pracuje, ako má.

Vlastnosti:

- Možnosť prepojenia s ďalšími 12 jednotkami poskytuje 100% pokrytie všetkých miest v dome
- Napájanie zo siete sezáložní batérií
- Tlačidlo vypnutie zvuku umožňuje stíšenia alarmu
- Testovacie tlačidlo pre kontrolu správneho chodu zariadenia
- Hlasitosť alarmu ≥ 85 dB zaisťuje, že alarm budete počuť, aj keď spíte
- Farba: Biela
- V súlade s EN14604
- Prevádzková teplota: 0 - 55 ° C
- Vstupné napätie: 220 V
- Výdrž snímača: 10 rok
- Vrátane batérií: 1x 9V / 6F22
- Zvuk: 85 dB

Obsah balenia:

- Detektor dymu
- Záložná batéria
- Základná doska
- Kábel s konektorom
- Prachovka
- Návod
31,87 €
s DPH

Detektor oxidu uhoľnatého NEDIS DTCTCO20WT

Detektor oxidu uhoľnatého NEDIS DTCTCO20WT
Detektor oxidu uhoľnatého NEDIS DTCTCO20WT
Tento kompaktný detektor oxidu uhoľnatého je ideálny pre tých, ktorí chcú bezpečný systém včasného varovania proti tomuto nezapáchajícímu smrteľnému plynu - bez nápadného a rozmerného detektora v miestnosti. S rozmermi iba 45 × 80 mm je o 75% menšia ako väčšina detektorov CO a možno ho umiestniť veľmi diskrétne. Je však vybavený výkonným snímačom a alarmom s hlasitosťou cez 85 dB, ktorý Vás upozorní pri prvých známkach nebezpečenstvo. Detektor je jednoduché nainštalovať pomocou dodaných skrutiek a zahŕňa lítiovú batériu, ktorá ponúka mnoho rokov ochrany, ďalej testovacie tlačidlo na pravidelné kontroly, indikátor slabej batérie a výstrahu o končiaci životnosti.

Vlastnosti:

- Certifikácia EN50291 a BSI Kitemark: obsahuje spoľahlivý snímač Figaro (s odhadovanou životnosťou 10 rokov)
- Vďaka uhladenému, nenápadnému vzhľadu a malým rozmerom: zapadne do každého interiéru
- Lítiová batéria je súčasťou balenia: dlhá životnosť a výstraha v prípade nízkeho stavu nabitia
- Tlačidlo pre test / stíšenie je ľahko dosiahnuteľné: dajú sa ovládať jednou rukou
- Jednoduchá inštalácia: pomocou skrutiek (súčasťou balenia)
- Výkonný alarm: včasné upozornenie s hlasitosťou 85 dB
- Farba: Biela
- Prevádzková teplota: -10 - +40 ° C
- Vstupné napätie: 3 VDC
- Výdrž snímača: 10 rok
- Vrátane batérií: Built-In Lithium-Ion

Obsah balenia:

- Detektor
- Inštalačné materiály
- Sprievodca rýchlym spustením
51,48 €
s DPH

Detektor oxidu uhoľnatého NEDIS DTCTCO30WT

Detektor oxidu uhoľnatého NEDIS DTCTCO30WT
Detektor oxidu uhoľnatého NEDIS DTCTCO30WT
Zvýšte bezpečnosť domácnosti pomocou tohto detektora oxidu uhoľnatého, ktorý spustí alarm hneď, ako detekuje tento smrteľný plyn bez zápachu. Hlasitosť alarmu presahuje 85 dB, aby zaručene prebudila aj toho najväčšieho spáča. Detektor je jednoduché nainštalovať pomocou dodaných skrutiek a zahŕňa batérie, testovacie tlačidlo na pravidelné kontroly, indikátor slabej batérie a výstrahu o končiaci životnosti.

Vlastnosti:

- Certifikácia EN50291 a BSI Kitemark: obsahuje spoľahlivý snímač Figaro (s odhadovanou životnosťou 10 rokov)
- Batérie sú súčasťou balenia: pri slabej batérii vydá detektor výstrahu
- Tlačidlo pre test / stíšenie je ľahko dosiahnuteľné: dajú sa ovládať jednou rukou
- Jednoduchá inštalácia: pomocou skrutiek (súčasťou balenia)
- Výkonný alarm: včasné upozornenie s hlasitosťou 85 dB
- Farba: Biela
- Prevádzková teplota: -10 - +40 ° C
- Vstupné napätie: 3 VDC
- Výdrž snímača: 10 rok
- Vrátane batérií: 2x AA / LR6

Obsah balenia:

- Detektor
- Inštalačné materiály
- Sprievodca rýchlym spustením
- 2x AA (LR6) batérie
31,87 €
s DPH

Detektor dymu NEDIS DTCTS30WT

Detektor dymu NEDIS DTCTS30WT
Detektor dymu NEDIS DTCTS30WT
Detektor dymu zvyšuje bezpečie domova. V prípade detekcie dymu sa okamžite spustí poplach. Hlasitosť sirény presahuje 85 dB, aby sa zabezpečilo, že siréna prebudí ľudí dokonca aj uprostred noci. Detektor je vybavený upozornením na nízky stav batérie a tlačidlom pre pravidelné testovanie.

Vlastnosti:

- Upozornenie na nízky stav kapacity batérie
- Testovacie tlačidlo
- Farba: Biela
- V súlade s EN14604
- Prevádzková teplota: -10 - 40 ° C
- Vstupné napätie: 9 VDC
- Výdrž snímača: 10 rok
- Vrátane batérií: 1x 9V / 6F22
- Zvuk: ≥85 dB

Obsah balenia:

- 1x Detektor dymu
- 1x 9V batéria
- 1x Montážny materiál
- Návod
12,65 €
s DPH

Detektor oxidu uhoľnatého EVOLVEO DEFENDER D5

Detektor oxidu uhoľnatého EVOLVEO DEFENDER D5
Detektor oxidu uhoľnatého EVOLVEO DEFENDER D5
Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn, bez chuti a zápachu, ktorý vzniká pri zlom spaľovaní fosílnych palív, ako je uhlie, ropa, zemný plyn, LPG, uhlie a drevo. Môže byť tiež produkovaný zle udržiavanými alebo pokazenými palivo spaľujúcimi spotrebičmi určenými na vykurovanie v domácnostiach, ako sú napríklad: kotly, plynové spotrebiče, karmy, grily, zanesené komíny, ventilačné systémy alebo poškodené potrubie určené na odvod spalín.

EVOLVEO Defender D5 pracuje ako samostatné zariadenie, nemožno ho pripojiť k EVOLVEO Sonix.

• nízke náklady na prevádzku, malé rozmery a hmotnosť
• jednoduchá montáž a manipulácia
• pokročilá elektrochemická technológia snímania
• LCD displej s modrým podsvietením
• hlasný alarm 85 db
• automatická diagnostika správnej funkcie detektora
• testovacie tlačidlo pre "selftest", vlastné diagnostiku zariadení

• trvalé monitorovanie a vysoká presnosť merania
• inštalácia na stenu alebo strop
• životnosť senzora viac ako 3 roky
• indikácia slabej batérie
• poskytuje ochranu aj pri výpadku elektrického prúdu.
• napájanie 3 x AA batérie
• 10 x 10 x 3.5 cm
• hmotnosť 130 g

Balenie obsahuje
• EVOLVEO Defender D5, detektor oxid uhoľnatého (CO)
• 2 ks skrutiek pre montáž na stenu
• napájanie 3 x AA batérie
• návod
30,50 €
s DPH

Detektor úniku vody NEDIS ALRMW10WT

Detektor úniku vody NEDIS ALRMW10WT

Detektor vody zaručuje väčší pocit bezpečia a zabezpečenia domácnosti. Môže byť nainštalovaný v miestnosti, kde hrozí nebezpečenstvo záplav, ako je práčovňa a pod. Poplach okamžite ak detekuje vodu. Siréna presahuje 85 dB. Indikácia nízkej kapacity batérie.

Vlastnosti:
- Jednoduché použitie
- Senzor a alarm v jednom
- Hlučnosť sirény ≥ 85 dB
- Opätovné použitie, nie je potrebné resetovať
- Dlhá životnosť batérie
- Indikácia stavu batérie
- Stupe% n krytia: IP66
- Farba: Biela
- Prevádzková teplota: 0-45 ° C
- Typ batérie: 3x AAA / LR03
- Vstupné napätie: 4.5V DC
- Zvuk: 85 dB

Obsah balenia:
- Detektor úniku vody
- Rýchly návod

12,65 €
s DPH

Detektor rozbitého skla NEDIS ALRMGB10WT

Detektor rozbitého skla NEDIS ALRMGB10WT

Alarm s bezdrôtovým senzorom rozbitia skla a veľmi hlasnou sirénou. Upevňuje sa na okno alebo okennej tabuli. Alarm s hlasitosťou 130 dB sa spustí vo chvíli, keď senzor stratí kontakt so sklom. Citlivosť alarmu možno nastaviť, aby sa nespúšťal pri každom otvorení alebo zatvorení dverí či okna.

Vlastnosti:
- Typ detektora: Sklo
- Farba: Biela
- Prevádzková teplota: 0 - 40 ° C
- Rozsah detektora: 0 m
- Typ batérie: 2x AAA / LR03
- Vstupné napätie: 3V DC
- Zvuk: 85 dB
- Uhol detektora: 0 °

9,92 €
s DPH

Detektor úniku vody WiFi NEDIS WIFIDW10WT

Detektor úniku vody WiFi NEDIS WIFIDW10WT

Tento šikovný bezdrôtový detektor úniku vody a alarm sa mimoriadne ľahko používa. Ľahko sa pripája priamo k Vašej Wi-Fi sieti a nie je vyžadovaný žiadny samostatný adaptér. Jeho ovládanie je jednoduché, dokáže však vyriešiť veľmi zložité problémy. K väčšine únikov vody dochádza na ťažko dostupných miestach, napr. Pod podlahovými doskami. Teraz konečne môžete tieto rizikové oblasti sledovať a dostávať včasné upozornenie na prípadný únik vody, ešte než sa zo situácie stane vážny problém. Jednotku stačí iba umiestniť do oblasti, kde môže dochádzať k problémom. Môžete použiť jej praktický tenký nástavec na sledovanie ťažko dostupných miest, a to vďaka šírke iba 6 mm a dĺžkou 115 cm. Táto bezúdržbová jednotka sa vyznačuje pohotovostnou dobou v dĺžke viac ako dvoch rokov, počas ktorej Vám zabezpečí úplný pokoj.

Ak bezdrôtový detektor vody rozpozná vodu, spustí zvukový signál, ktorý Vás upozorní, a odošle do Vášho mobilného zariadenia oznámenia. Už pri prvej známke probléme budete pripravení konať. Vďaka bezdrôtovému dosahu až 45 m možno detektor umiestniť aj na najhoršie dostupné miesta Vášho domova alebo kancelárie. Objavte širokú a neustále sa rozvíjajúcu škálu produktov - napríklad žiarovky, spínače, zástrčky, senzory a kamery - ktoré možno ovládať prostredníctvom intuitívnej a jednoduchej aplikácie. Vďaka hlasovému ovládaniu, ktoré je podporované funkciou Amazon Alexa alebo Google Home, nepotrebujete nič iné ako svoju existujúcu sieť Wi-Fi - ľahko si tak vytvoríte prepojený šikovný domáci systém. Či už zháňate jednoduchú chytrú žiarovku alebo zástrčku alebo chcete automatizovať celý dom, začnite objavovať, ako je v súčasnej dobe múdra technológia dostupná.

Vlastnosti:
- Detekcia vody a upozornenia v skorých fázach problému: za účelom prevencie hromadenie vlhkosti a poškodení spôsobených vodou
- Zvukový alarm a oznámenia do telefónu: na zabezpečenie okamžitej informovanosti
- Ihneď sa pripojí k Wi-Fi smerovačom: nie je vyžadovaný žiadny ďalší adaptér
- Výdrž batérie viac ako dva roky: pre dlhé obdobie sledovania
- Predlžovací kábel umožňuje vykonávať kontrolu v dosahu až 115 cm od detektora: na pokrytie neprístupného potrubia
- Bezdrôtová technológia: Wi-Fi
- Farba: Biela
- Frekvenčný rozsah: 2400 - 2483.5 MHz
- Max. rádiového prenosu energie: 20 dBm
- Prevádzková teplota: 0 - 40 ° C
- Vstupné napätie: 3V DC
- Vrátane batérií: 1x CR2
- Zisk antény: 2 dB

Obsah balenia:
- Detektor vody (vrátane batérie)
- Nástenný držiak
- Nástavec
- Sprievodca rýchlym spustením

45,06 €
s DPH

Detektor dymu VDS NEDIS DTCTSL30WT

Detektor dymu VDS NEDIS DTCTSL30WT

Tento Nedis dymový alarm s certifikátom VdS zaručuje maximálnu ochranu vašej domácnosti či kancelárie a varuje vás už v počiatočných fázach požiaru. Snímač aj integrovaná lítiová batéria majú životnosť 10 rokov - detektor vás upozorní, až nastane čas na výmenu. Funkčnosť je dôležité pravidelne testovať. Kvôli zjednodušeniu ponúka tento dymový alarm s certifikátom VdS na prednej strane veľké tlačidlo, ktoré slúži na vyskúšanie alebo stlmenie alarmu.

Vlastnosti:
- Schválenie VdS, zaručujúci štandard vysokej kvality
- Životnosť 10 rokov u snímača aj batérie
- Veľké tlačidlo na vyskúšanie a stlmenie
- Vrátane batérií: 1x CR123A
- Tichá predbežná výstraha (blikajúca kontrolka LED)

Obsah balenia:
- 1x Detektor dymu
- Návod

25,91 €
s DPH
Na stranu: produktov.
Zobraziť stranu: 1 2 3 »
Akciové ponuky

Galaxy S3 Samsung batéria štandardná 2100 mAh EB-L1G6LLU (i9300)

 Galaxy S3 Samsung batéria štandardná 2100 mAh EB-L1G6LLU (i9300)

Samsung batéria štandardná 2100 mAh EB-L1G6LLU pre Galaxy S III (i9300)
Samsung batéria štandardná 2100 mAh EB-L1G6LLUCSTD.

 

Originálna batéria Samsung je určená pre mobilný telefón Samsung Galaxy S III. V prípade, že váš prístroj už nevydrží tak dlho ako predtým, a musíte ho neustále nabíjať, kúpa nového akumulátora je najlepším riešením. Li-Ion batérie nemajú pamäťový efekt, takže ich netreba nabíjať a vybíjať pred prvým použitím, navyše sa úplne minimálne vybíja samy od seba. Ich rozmery sú kompaktné, takže sa hodí aj ako druhá batérie, ak dlhšiu dobu nemôžete dobíjať telefón.

 

kompatibilita:
Galaxy S III (i9300)

15,13 €
12,97 €
s DPH

Kvalitný profesionálny dynamický mikrofón SEKAKU PRO-14L

 Kvalitný profesionálny dynamický mikrofón SEKAKU PRO-14L

Kvalitný profesionálny dynamický mikrofón SEKAKU PRO-14L
Prenášané frekvenčné pásmo : 50 Hz - 16 KHz 
Impedancia :300 ohm pri 1 KHz
Citlivosť : 74 dB

29,26 €
s DPH

Detektor na dvere / okná magnetický bezdrôtový iGET SECURITY P4

 Detektor na dvere / okná magnetický bezdrôtový iGET SECURITY P4

Jedná sa o bezdrôtový magnetický detektor pre detekciu otvorenia dverí, okien. Je určený hlavne pre alarmy iget SECURITY. Tento PIR detektor je tiež kompatibilný s mnohými alarmy iných značiek, pre informáciu ohľadom kompatibility prosím kontaktujte našu technickú podporu.

Vlastnosti:

- Detektor je určený do všetkých miest, kde je nutné stráženia pomocou roztvorenie magnetického kontaktu, tzn. reaguje pri otvorení dverí, okien, brán u garáže apod.
- Detekcia na základe oddialenie dvoch magneticky prepojených častí, jedna časť je umiestnená na ráme dverí / okien a druhý diel na dverách / oknách, akonáhle sa oddiali o viac ako 2 cm dôjde k rozopnutiu kontaktu a bude vyslaný signál
- Obsahuje dve signalizačné LED diódy - červená značí detekciu pohybu, žltá informuje o nízkom stave batérie
- Jednoduché rozšírenie základného setu alarmu
- Výdrž batérie až 1 rok podľa počtu rozpojenia kontaktov

Technické informácie:

- Frekvencia vysielania: 433/315 MHz
- Prevádzková teplota: - 10 ° C ~ + 50 ° C
- Prevádzková vlhkosť: 5% ~ 95%
- Použité kódovanie: 2262/1527
- Napájacie napätie: batérie 12V, typ A23
- Rozopnutie kontaktu: pri oddialení od 2 cm
- Dosah signálu k centrálnej jednotke: do 80ti m. Pri priamej viditeľnosti
- Výdrž batérie: až 9 mesiacov podľa počtu zopnutí

9,91 €
s DPH

Budík DCF WT221 - čierna

 Budík DCF  WT221 - čierna

Budík DCF WT221 - čierna
Digitálny budík rádiom riadený s LCD displejom, kalendárom a funkciou dospanie.

 

vlastnosti:
- Rádiom riadený čas
- Možnosť manuálneho nastavenia času
- 12 alebo 24 hodinový formát času
- Časové pásmo 0 alebo ± 1hod.
- Zobrazenie kalendára
- Budík s funkciou dospanie
- LCD displej s podsvietením

 

Špecifikácia:
Napájanie: 2x AAA, IEC LR3 1,5 V
Rozmery: 75 x 40 x 80 mm

7,58 €
7,- €
s DPH
Články a oznamy
          

  

   

Úvodná stránkaObchodné podmienkyPoštovnéKontakt